Bod č.13.:

SPORT/1 - Vyhodnocení dotačního programu Podpora sportovních organizací provozujících sportovní činnost na území města Plzně v souvislosti s pandemií koronaviru za 1. pololetí 2021

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:295 rok:2021

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.9.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX