Bod č.87.:

RadG/1 - Ukončení členství ve WTCA (World Trade Centers Association) a vstup do platformy LIVING-IN.EU

(předkladatel:radní Gola)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Informativní zpráva)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.9.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX