Bod č.81.:

ŘEÚ/1 - Vyhodnocení plnění rozpočtu města Plzně k 30. 6. 2021

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Vyhodnocení plnění rozpočtu)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Tabulkové bilance)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Použití IF PO)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.9.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX