Bod č.4.:

ŘEÚ/2 - Rozpočtové opatření pro rok 2021

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozpočtové opatření pro rok 2021) (*)
Důvodová zpráva (Rozpočtové opatření pro rok 2021)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - RO - Souvztažné úpravy rozpočtu)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Rozdělení volných zdrojů)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - Aktulizovaný jmenovitý seznam stavebních ivnestic)
Příloha č.4 (Příloha č.4 - Aktualizovaný jmenovitý seznam nestavebních investic)
Příloha č.5 (Příloha č. 5 - Usnesení FV ZMP č. 8/2021)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:285 rok:2021

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.9.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX