Bod č.60.:

PROM/6 - Uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 2016/002879 ze dne 16. 8. 2016 se společností Kopeckého pramen a.s.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (foto)
Příloha č.2 (katastrální mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:340 rok:2021

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.9.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX