Bod č.61.:

PROM/7 - Prodej bytové jednotky č. 844/3 na adrese Sousedská č. or. 1 v Plzni

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (foto)
Příloha č.2 (orientační mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:341 rok:2021

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.9.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX