Bod č.56.:

PROM/2 - Prodej pozemků a nově vzniklých pozemků v k. ú. Plzeň v souvislosti s výstavbou "Bytový dům - 52 bytových jednotek, Plzeň, Heyrovského ul."

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (podmínky SoBSK dle bodu 5.2.)
Příloha č.2 (podmínky SoBSK dle bodu 5.3.)
Příloha č.3 (podmínky SoBSK dle bodu 5.4.) (*)
Příloha č.4 (stanovisko TÚ MMP vč. situace zástavby - prodej)
Příloha č.5 (stanovisko OŽP MMP)
Příloha č.6 (stanovisko TÚ MMP vč. rozsahu přebírané TDI a služebností)
Příloha č.7 (stanovisko TÚ MMP k nájmu)
Příloha č.8 (fotodokumentace)
Příloha č.9 (geometrický plán )
Příloha č.10 (majetek města)
Příloha č.11 (letecký snímek)
Příloha č.12 (orientační mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:336 rok:2021

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.9.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX