Bod č.58.:

PROM/4 - Změna usnesení ZMP č. 174 ze dne 10. 5. 2021 z důvodu prodloužení termínu pro uzavření SoBSK v souvislosti s plánovanou výstavbou projektu „BD Skvrňany“

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (koordinační situace)
Příloha č.2 (majetek města)
Příloha č.3 (letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:338 rok:2021

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.9.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX