Bod č.59.:

PROM/5 - Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 2019/005350 se spol. Plzeňské byty s.r.o.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (fotodokumentace)
Příloha č.2 (orientační mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:339 rok:2021

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.9.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX