Bod č.62.:

PROM/8 - Prodej nebytové jednotky č. 1119/25 na adrese Sokolovská č. or. 121 v Plzni

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (foto)
Příloha č.2 (orientační mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:342 rok:2021

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.9.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX