Bod č.63.:

PROM/9 - Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 232/368 v k. ú. Lobzy

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP, zaměření)
Příloha č.2 (fotodokumentace)
Příloha č.3 (geometrický plán)
Příloha č.4 (letecká mapa)
Příloha č.5 (modrá mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:343 rok:2021

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.9.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX