Bod č.3a.:

PRIM/3 - Změna usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 475 ze dne 15. 11. 2018 v jeho platném znění

(předkladatel:pan primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:283 rok:2021

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.9.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX