Bod č.8a.:

NámZ/1 - Poskytnutí individuální neinvestiční dotace subjektu VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s.

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Poskytnutí individuální neinvestiční dotace subjektu VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s.)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost o poskytnutí finanční podpory)
Příloha č.2 (Usnesení z jednání KSM dne 25.8.2021)
Příloha č.3 (Zápis usnesení z FV dne 8.9.2021)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:290 rok:2021

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.9.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX