Bod č.3b.:

PRIM+RadS/4 - Podání žádosti o grant na projekt "Plzeň participuje"

(předkladatel:p. primátor, radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vzor Prohlášení o partnerství)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:284 rok:2021

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.9.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX