Bod č.34.:

OŠMT/2 - Aktualizace příloh ke zřizovacím listinám na movitý majetek předaný k hospodaření příspěvkovým organizacím - mateřským školám zřizovaným statutárním městem Plzeň

(předkladatel:radní Kantorová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č.1 - 2. MŠ movitý majetek)
Příloha č.2 (č.2 - 5. MŠ movitý majetek)
Příloha č.3 (č.3 - 6. MŠ movitý majetek)
Příloha č.4 (č.4 - 7. MŠ movitý majetek)
Příloha č.5 (č.5 - 16. MŠ movitý majetek)
Příloha č.6 (č.6 - 17. MŠ movitý majetek)
Příloha č.7 (č.7 - 21. MŠ movitý majetek)
Příloha č.7 (č.8 - 22. MŠ movitý majetek)
Příloha č.9 (č.9 - 23. MŠ movitý majetek)
Příloha č.10 (č.10 - 24. MŠ movitý majetek)
Příloha č.11 (č.11 - 25. MŠ movitý majetek)
Příloha č.12 (č.12 - 27. MŠ movitý majetek)
Příloha č.13 (č.13 - 31. MŠ movitý majetek)
Příloha č.14 (č.14 - 32. MŠ movitý majetek)
Příloha č.15 (č.15 - 33. MŠ movitý majetek)
Příloha č.16 (č.16 - 37. MŠ movitý majetek)
Příloha č.17 (č.17 - 38. MŠ movitý majetek)
Příloha č.18 (č.18 - 44. MŠ movitý majetek)
Příloha č.19 (č.19 - 46. MŠ movitý majetek)
Příloha č.20 (č.20 - 49. MŠ movitý majetek)
Příloha č.21 (č.21 - 50. MŠ movitý majetek)
Příloha č.22 (č.22 - 51. MŠ movitý majetek)
Příloha č.23 (č.23 - 54. MŠ movitý majetek)
Příloha č.24 (č.24 - 55. MŠ movitý majetek)
Příloha č.25 (č.25 - 56. MŠ movitý majetek)
Příloha č.26 (č.26 - 57. MŠ movitý majetek)
Příloha č.27 (č.27 - 60. MŠ movitý majetek)
Příloha č.28 (č.28 - 61. MŠ movitý majetek)
Příloha č.29 (č.29 - 63. MŠ movitý majetek)
Příloha č.30 (č.30 - 64. MŠ movitý majetek)
Příloha č.31 (č.31 - 70. MŠ movitý majetek)
Příloha č.32 (č.32 - 78. MŠ movitý majetek)
Příloha č.33 (č33 - 80. MŠ movitý majetek)
Příloha č.34 (č.34 - 81. MŠ movitý majetek)
Příloha č.35 (č.35 - 87. MŠ movitý majetek)
Příloha č.36 (č.36 - 89. MŠ movitý majetek)
Příloha č.37 (č.37 - 90. MŠ movitý majetek)
Příloha č.38 (č.38 - 91. MŠ movitý majetek)
Příloha č.39 (č.39 - MŠ Křimice movitý majetek)
Příloha č.40 (č.40 - MŠ Lhota movitý majetek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:391 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX