Bod č.2.:

PRIM/1 - Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 13. 9. 2021 – 14. 11. 2021 (materiál přijde na stůl)

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (Zpráva o činnosti RmP a primátora)
Příloha č.2 (Přehled správních činností)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:361 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX