Bod č.101.:

OI/1 - Informativní zpráva o stavu investiční akce s názvem „Rekonstrukce Borská s křižovatkou Belánka“ a investiční akce s názvem „Zborovská – Klatovská“ (ul. 17. list. – Samaritská)

(předkladatel:Ing. Grisník)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Informativní zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1)
Příloha č.2 (Příloha č. 2)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX