Bod č.100.:

FIN/2 - Souhrnný přehled o rozpočtových opatřeních za 3. čtvrtletí 2021

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX