Bod č.10.:

EAP/1 - Rozpočtové opatření č. 14 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2021

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (tabulková část materiálu)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:50 rok:2021

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 7.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX