Bod č.12.:

EAP/2 - Rozpočet MO Plzeň 2 - Slovany na rok 2022, střednědobý výhled rozpočtu v letech 2023-2025

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Rozpočet na rok 2022, SVR v letech 2023-2025)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:52 rok:2021

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 7.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX