Bod č.25.:

OK/1 - Poskytnutí dotace v rámci Průběžného dotačního programu „Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2021“

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Příloha č.1 - Vyhlášení dotačního programu - Mikrogranty 2021 )
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Přehled přijatých žádostí - Mikrogranty 2021 (3. uzávěrka - 30. 7. 2021, 4. uzávěrka – 10. 9. 2021))
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - Zápis z jednání KK RMP - 27. 9. 2021 (výtah))
Příloha č.4 (Příloha č. 4 - Důvodové zprávy - Mikrogranty 2021 (3. uzávěrka - 30. 7. 2021, 4. uzávěrka – 10. 9. 2021)) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:382 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX