Bod č.8.:

ŘÚSO/1 - Dočasné prominutí nájemného za nájem prostorů sloužících podnikání a prostorů nesloužících bydlení dle usn.RMP č. 629 ze dne 7.6.2021 z důvodu zmírnění negativních dopadů pandemie „COVID-19“ (leden – duben 2021)

(předkladatel:nám. Zarzycký, nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (List A a B - seznamy nájemců)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:367 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX