Bod č.31.:

BEZP/1 - Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě s CPPT, o. p. s. z důvodu dofinancování dotace schválené v rámci rozpočtu BEZP MMP.

(předkladatel:radní Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (zmp-bezp-1_n)
Důvodová zpráva (zmp-bezp-1_d.doc)
Příloha č.1 (zmp-bezp-1_p1)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:388 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX