Bod č.36.:

OŠMT/4 - Rozpočtové opatření pro městské obvody na vybavení zahrad v mateřských školách herními prvky a zahradním nábytkem

(předkladatel:radní Kantorová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:393 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX