Bod č.37.:

OŠMT/5 - Projekt „Zvýhodněné stravné pro děti a žáky zřizovaných mateřských a základních škol“ a rozpočtové opatření pro městské obvody na zvýhodněné stravné pro děti zřizovaných mateřských škol

(předkladatel:radní Kantorová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Projekt OŠMT MMP pro zřizované MŠ a ZŠ – Zvýhodněné stravné pro děti a žáky)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:394 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX