Bod č.35.:

OŠMT/3 - Rozšíření účelu čerpání financí účelově určeného provozního příspěvku pro 16. ZŠ a MŠ Plzeň

(předkladatel:radní Kantorová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:392 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX