Bod č.33.:

OŠMT/1 - Aktualizace příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v působnosti OŠMT MMP

(předkladatel:radní Kantorová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (1. ZŠ - příloha movitý a nemovitý majetek)
Příloha č.2 (2. ZŠ - příloha movitý a nemovitý majetek)
Příloha č.3 (4. ZŠ - příloha movitý a nemovitý majetek)
Příloha č.4 (7. ZŠ a MŠ - příloha movitý a nemovitý majetek)
Příloha č.5 (Benešova ZŠ a MŠ - příloha movitý a nemovitý majetek)
Příloha č.6 (10. ZŠ - příloha movitý a nemovitý majetek)
Příloha č.7 (11. ZŠ - příloha movitý a nemovitý majetek)
Příloha č.8 (Masarykova ZŠ - příloha movitý a nemovitý majetek)
Příloha č.9 (13. ZŠ - příloha movitý a nemovitý majetek)
Příloha č.10 (14. ZŠ - příloha movitý a nemovitý majetek)
Příloha č.11 (15. ZŠ - příloha movitý a nemovitý majetek)
Příloha č.12 (16. ZŠ a MŠ - příloha movitý a nemovitý majetek)
Příloha č.13 (17. ZŠ a MŠ - příloha movitý a nemovitý majetek)
Příloha č.14 (Bolevecká ZŠ - příloha movitý a nemovitý majetek)
Příloha č.15 (20. ZŠ - příloha movitý a nemovitý majetek)
Příloha č.16 (21. ZŠ - příloha movitý a nemovitý majetek)
Příloha č.17 (22. ZŠ - příloha movitý a nemovitý majetek)
Příloha č.18 (25. ZŠ - příloha movitý a nemovitý majetek)
Příloha č.19 (26. ZŠ - příloha movitý a nemovitý majetek)
Příloha č.20 (28. ZŠ - příloha movitý a nemovitý majetek)
Příloha č.21 (31. ZŠ - příloha movitý a nemovitý majetek)
Příloha č.22 (33. ZŠ - příloha movitý a nemovitý majetek)
Příloha č.23 (34. ZŠ - příloha movitý a nemovitý majetek)
Příloha č.24 (ZŠ a MŠ Božkov - příloha na movitý a nemovitý majetek)
Příloha č.25 (Tyršova ZŠ a MŠ - příloha movitý a nemovitý majetek)
Příloha č.26 (ZŠ Újezd - příloha na movitý a nemovitý majetek)
Příloha č.27 (10. ŠJ - příloha movitý majetek)
Příloha č.28 (11. ŠJ - příloha na movitý a nemovitý majetek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:390 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX