Bod č.102.:

BEZP/2 - Informování o činnostech v areálu firmy SUEZ CZ a.s.

(předkladatel:Ing. Průša, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX