Bod č.7.:

EAP/3 - Činnost Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období 10-11/2021

(předkladatel:Mgr. Janouškovec)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 10-11/2021)
Příloha (Přijatá usnesení) (*)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:47 rok:2021

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 7.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX