Bod č.43.:

BYT/1 - Úprava seznamů budov ve vlastnictví města Plzně se záměrem dalšího nakládání s nimi.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Seznamy domů)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:400 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX