Bod č.106.:

NámV/1 - Stav realizace projektu Rekonstrukce vozovny Slovany - informace pro členy ZMP

(předkladatel:nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Informativní zpráva)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX