Bod č.98.:

ŘTÚ+ŘÚSO/1 - Odpověď na podnět z jednání ZMP dne 13. 9. 2021 týkající se imobilních občanů

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX