Bod č.99.:

ŘTÚ/2 - Petice – nesouhlas s plánem zastavět zelené plochy sídliště Bory

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Petice vedená pod č.j. MMP/323045/21)
Příloha č.2 (Odpověď na petici vedená pod č.j. MMP/353996/21)
Příloha č.3 (Postoupení petice Městským obvodem Plzeň 3 )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX