Bod č.15.:

KV/1 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 16. 8. 2021 do 10. 10. 2021

(předkladatel:Mgr. Janouškovec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:372 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX