Bod č.41.:

FIN/1 - Přijetí dotace z OPŽP pro projekt "Rozšíření parkovacích stání v ul. U Borského parku".

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:398 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX