Bod č.39.:

ÚČT/2 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Návrh vyhlášky) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:396 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX