Bod č.40.:

ÚČT/3 - Poskytnutí podpory plátcům poplatku z pobytu ve formě daru

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:397 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX