Bod č.3.:

PRIM/2 - Změna zakládací listiny Nadace 700 let města Plzně

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Původní znění zakládací listiny Nadace 700 let města Plzně ze dne 22. 12. 2015) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:362 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX