Bod č.26.:

OSS/1 - Poskytnutí peněžitých neinvestičních darů a peněžitých investičních darů fyzickým osobám z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP pro rok 2021

(předkladatel:Mgr. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:383 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX