Bod č.27.:

OSS/2 - Udělení výjimky ze Směrnice QS 74 – 01, Zásady pro zadávání veřejných zakázek, a uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění asistované individuální přepravy handicapovaných osob

(předkladatel:Mgr. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Příloha č. 1 -dodatek č. 2)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - smlouva)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - dodatek č. 1)
Příloha č.4 (Příloha č. 4 - usnesení VZVZ)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:384 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX