Bod č.29.:

OSS/4 - Poskytnutí jedné investiční a čtyř neinvestičních individuálních dotací z rozpočtu OSS MMP na rok 2021

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva č.1
Důvodová zpráva č.2
Důvodová zpráva č.3
Důvodová zpráva č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:386 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX