Bod č.82.:

MAJ/20 - Výkup pozemku parc. č. 1073/8 od 3 FO zaps. na LV č. 635 pro k. ú. Bručná.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ)
Příloha č.2 (usnesení KNM RMO2 )
Příloha č.3 (katastrální mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:440 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX