Bod č.63.:

MAJ/1 - Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnického náměstí 2. etapa“ – Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Plzeň 1

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanoviska TÚ MMP)
Příloha č.2 (zákres)
Příloha č.3 (modrá mapa, letecký snímek)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:422 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX