Bod č.72.:

MAJ/10 - Uzavření dohody o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní v souvislosti se stavbou „Regionální inovační centrum elektrotechniky, studium pro výzkum a inovace – RICE“ – Západočeská univerzita v Plzni

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (zákres)
Příloha č.3 (modrá mapa, letecký snímek, plán města Plzně)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:431 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX