Bod č.68.:

MAJ/6 - Uzavření dodatků č. 2 ke smlouvám o budoucích bezúplatných převodech investic – Správa železnic, státní organizace

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanoviska TÚ MMP)
Příloha č.2 (zákresy)
Příloha č.3 (modrá mapa, letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:427 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX