Bod č.85.:

MAJ/23 - Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu v souvislosti se stavbou „Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví“ – Správa železnic, státní organizace

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ včetně situace)
Příloha č.2 (geometrický plán)
Příloha č.3 (modrá mapa, letecký snímek, plán města Plzně)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:443 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX