Bod č.69.:

MAJ/7 - Uzavření dodatků k budoucím smlouvám z důvodu prodloužení termínu kolaudace stavby pro I. a II. etapu stavby Bydlení „Na Hůrce - Radčice“ s AW Přeštice s. r. o.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (koordinační studie VPS MZO)
Příloha č.3 (mapy KN - pozemky I.etapa stavby)
Příloha č.4 (mapy KN - pozemky II.etapa stavby)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:428 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX