Bod č.64.:

MAJ/2 - Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní - „Lokalita Plzeň – Újezd dopravní napojení, vodovodní a kanalizační řad“ – 2 fyzické osoby

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (podmínky SOSB - pozemky)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP včetně situací)
Příloha č.3 (mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:423 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX