Bod č.77.:

MAJ/15 - Výkup části pozemku a zřízení služebnosti v k. ú. Lhota u Dobřan pro stavbu „Lhota u Dobřan - Zázemí pro řidiče MHD“ – CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP + koordinační situace)
Příloha č.2 (geometrický plán (pozemek + služebnost))
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:435 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX