Bod č.65.:

MAJ/3 - Uzavření smluv budoucích - LOKALITA PLZEŇ ÚJEZD – JIH, ETAPA 1b – 2 fyzické osoby a společnost IKO stavby s.r.o.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (podmínky SOSB - pozemky)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP včetně situací)
Příloha č.3 (mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:424 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX